DC OktatásSogetsu – kurzushét

Sogetsu – kurzushét

A Design Campus minden szemeszterben Kurzushetet szervez, amikor az összes szak – BA és MA – hallgatói együtt kutatnak és alkotnak. A 2021/22 I. szemeszterben a Japánból hazatért Várhelyi Judit vezetésével készítettek kompozíciókat, amikből a hét végén kiállítás nyílt a győri Apátúr Házban.
EGYENSÚLYI HELYZETEK – A JAPÁN KOMPOZICIÓS ELVEK BEMUTATÁSA A SOGETSU IKEBANA GYAKORLATÁN KERESZTÜL
Ikebana

Az ikebana hagyományos japán művészeti ág, ami folytonosan megújulva a mindennapi élet része maradt. Hordozza a japán esztétika jellegzetes vonásait – csak néhányat említve: szezonalitás, efemer jelleg, aszimmetrikus kompozíció, tartalommal terhes üres tér, a szándékosság látszatának kerülése.

Az ikebana a természet közvetlen megtapasztalásából ered, kifejezi annak életenergiáját, esetlegességét, múlékonyságát. Nem az örökkévalóságnak szánt műalkotás (még akkor sem, ha éppen mesterséges anyagokat használ), nem szállítható, nem birtokolható, a helynek és a pillanatnak készül. Ilyen értelemben rokonságban van a XX. század ‘landart’ irányzatával, a természeti szépségre fogékony, az örökkévaló helyett a mulandót, a sokszorosítható helyett a megismételhetetlent alkotó művészettel.

Eredete egyaránt köthető az ősi japán shinto vallás természetközeliségéhez és a buddhizmushoz. A nemzetközileg is elterjedt ikebana szó mellett létezik egy másik megnevezés is, ami a virágrendezés spirituális eredetére utal – kado, a ‘virágok útja’, a kozmikus egység, a belső harmónia felé vezető ösvény.

Az 1920-as években, részben az európai avantgárd művészet hatására, kialakult a szabadabb, kreatív, egyéni önkifejezést lehetővé tevő ikebana. Számos irányzat között, ma a Teshigahara Sofu által 1927-ben alapított Sogetsu stilus a legnépszerűbb . Sofu szobrász, festő, kalligráfus volt és új kifejezésmódok után kutatva kísérletezett a virágokkal, valamint új oktatási módszertant dolgozott ki, ami az ikebanát széles rétegek számára elérhetővé tette.

www.sogetsu.or.jp

Gyakorlat

A kortárs japán kultúra egyedi karaktere és sokszínűsége ázsiai és nyugati hatások összefonódásának eredménye. Az ikebana kultúrahordozó; szellemiségében, vizuálisan és alkotói magatartásában szorosan kötődik a kerttervezés, bonsai vagy kerámia művészetéhez. Emellett kapcsolatokra lehet találni az építészet, kalligráfia vagy akár a food design irányába is, hiszen a hagyományos, japán fine dining, a kaiseki tálalása közel áll az ikebana világához. A Sogetsu Ikebana három gyakorlatán keresztül megismerjük a japán esztétika, kompoziciós elvek és térszervezés alapjait.