Formatervező művész MA

Formatervező művész MA mesterképzési szak

A formatervező művész MA képzés célja olyan designer szakemberek képzése, akik kreatívipari szerepvállalásukkal részt vesznek a fenntartható, etikus, élhető jövő környezetének építésében. Amennyiben művész, mérnök, vagy egyéb kreatívipari előképzettséggel bíró, a problémafelvetéseket komplex módon megoldani vágyó nyitott gondolkodó vagy, szakunkon elsajátíthatod a sikeres formatervező pályához elegendhetetlen multidiszplicinális szemléletet.

Mesterképzésünk a különféle vizuális/műszaki jellegű alapképzettséggel rendelkező hallgatók továbbképzésére, ismeretük és szemléletmódjuk mester szintű továbbfejlesztésére ad módot elismert oktatóink együttműködés alapú tudásátadási módszertanának segítségével a formatervezés területén. Négy féléves képzésünk során elsajátítható az a multidiszplicinális designgondolkodás, mely lehetővé teszi a kreatípipari ágazatban való sikeres életpályát és annak kiemelt indítását.

A képzésünk során hallgatóink megismerkednek a komplex tervezési folyamatok elemeivel és módszereivel, a csapatmunkában történő tervezéssel és a környezetérzékeny gondolkozással, valamint a döntési mechanizmusok gyakorlatával. A megszerzett tervezési gyakorlat kiegészül etikai, egyéb ember- és társadalomtudományi szempontokkal, így alakítjuk ki az innovatív tervezői gyakorlatot.

A társadalomban aktív, azt formáló szakembereket szeretnénk képezni, akik a biztos, önálló és felelősségteljes szakmai gyakorlatuk mellett kritikai nézőponttal és megfelelő érzékenységgel képesek a design problémákat kezelni. A képzést elvégzése során hallgatóink a világot tevékenyen formáló design szakemberekké válnak, akik kreatív munkájuk mellett – amennyiben ambicionálják –, készen állnak tanulmányainak doktori szintű folytatására és design kutatások kezdeményezésére.