Formatervezés BA

Formatervezés BA alapképzési szak

A formatervező BA képzés olyan kreatív, a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatokra nyitott, leendő designereket vár, akik bekapcsolódnának egy új, korszerű és közösségi formatervező-képzésbe. Amennyiben érdekel a funkció, az anyag, és a technológia, valamint az előbbieket a világgal összekapcsoló gondolat, együtt sikeresen megalapozhatjuk a jövődet a szakmában.

Célunk olyan formatervezők képzése, akik képesek a különböző társadalmi, környezeti, gazdasági problémafelvetéseket, kis- és nagysorozatú gyártási technológiákba illeszkedő, lényeglátó megoldással termékkoncepciókká foglamazni. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink tájékozottak legyenek a gyártási- és anyagtechnológiák mellett a gazdasági, környezeti. kulturális, szociális és jogi kihívások területén is, hiszen így válnak majd képessé arra, hogy a felmerülő kérdésekre, feladatokra adott válaszaikat integrálni tudják a tervezési folyamatba.

A hat féléves képzés elméleti és gyakorlati ismeretei megalapozzák a formatervező életpályát. A képzésünk fő célja a designgondolkozás kialakítása, hallgatóink esztétikai érzékének erősítése, vizuális műveltségének, önálló gondolkodásának és cselekvésének kialakítása. A képzésünk során megismertetjük hallgatóinkat a design főbb módszertanaival, elméleteivel, koncepcióival és tradíciójával, a hagyományos és a legújabb anyagok és technológiák spektrumával, az idő- és erőforrás menedzsment alapjaival, a művészeti és designkutatás módszertanával, valamint az analóg és digitális tervezőeszközök használatával. Tudásátadásunkkal biztosítjuk a hallgatóink számára a lehetőséget, hogy sikeres államvizsgájukat követően, az iparág különböző területein, biztonsággal kezdhessék el a formatervező életpályát, illetve a tehetséges és ambiciózus hallgatókat felkészítjük arra, hogy tanulmányaikat a formatervező művész MA képzésen folytathassák.