DC HírekFerenczy Noémi-díj ’23

Ferenczy Noémi-díj ’23

Czakó Zsolt kollégánk, a Tervezőgrafika Stúdió tanára Ferenczy Noémi-díjban részesült

Czakó Zsolt már három évtizede jól ismert, meghatározó szereplője a magyarországi tervezőgrafikai közösségnek, és nemzetközileg is ismert tervezőművész, számos hazai és külföldi szakmai könyv jegyzi és publikálja munkáit. Beszámolt róluk többek között az amerikai PRINT, az angol Creative Review, a holland Items, a francia Étapes, a cseh Typo magazine.Teal Triggs, a tervezőgrafika Londonban élő elméleti szaktekintélye a Thames & Hudson kiadónál megjelent The Typographic Experiment című alapművében egy fejezetet szentel Czakó munkásságának, ebben a művészi megjelenés egyediségét, az üzenet megfogalmazásának tisztaságát és experimentális szemléletmódját hangsúlyozza.

Sok területen dolgozik: a hagyományos könyv- és folyóirattervezéstől, kulturális arculatok, logotípiák, plakátok, animációk, filmfőcímek,  kiállításarculatok, színházi mozgóképes látványok, animált színpadképek készítésén keresztül egészen az experimentális képi világok, a tervezőgrafika legfrissebb megjelenési formáiig.

A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa rendezvény arculatával, a Duna TV és MTV számos műsorával és főcímeivel, a Mindentudás Egyeteme 2.0 műsorfolyam komplex arculatával, a Köztársasági Elnöki Hivatal, az Állami Számvevőszék korábbi arculatterveivel és az általa tervezett nagyszámú könyvével munkái mindenhova eljutottak. Mindegyik területen felismerhetők az önálló alkotó személyiség erős, karakteres jegyei. Czakó Zsolt egyedi, kortárs vizuális nyelven kommunikál. Progresszív, rendszerben gondolkodó vizuális tervei döntő többségükben kulturális fókuszúak.

Czakó Zsolt képi világában a grafika, fotográfia és tipográfia egyedi ötvözetben alkot egységet. Az autonóm és alkalmazott műfajok közötti átjárás és az absztrakt vizuális nyelv iránti vonzódás jellemző munkásságára.

Rendkívül tudatosan dolgozik, a korszerűség számára a formai és tartalmi elemek folytonos elemzését és bátor megújítását jelenti, valamint a közhelyes megoldások, a túlmagyarázás és az önismétlés következetes elkerülését. Gondolatokból, érzésekből, vizuális idézetekből, utalásokból, a tartalmi üzenethez kapcsolódó vagy asszociatív módon kötődő gesztusokból hoz létre komplex tartalmat, különböző kulcsokat adva így a megértéshez a befogadónak.

Az oktatási, témavezetői, opponensi tevékenysége során a MOME Média design szakától a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetén keresztül az SZFE-ig számos felsőoktatási intézményben megjelenhetett az általa képviselt érzékeny gondolkodás a kortárs vizuális nyelvről. Az oktatói tevékenységében koncepciójának része a kollektív érzékenyítés irányítása, a diákokkal közösen létrehozott projektek gondozása, a kreatív interdiszciplináris alkotófolyamatok integrációja, a team-munka szervezése is.

Jelenleg a Széchenyi Egyetem Design Campusának oktatóival közösen vesz részt egy új típusú, interaktív párbeszéden alapuló designoktatás módszertanának kialakításában.

Az önálló tervezői munka és az oktatás mellett következetesen részt vállal grafikai akciók szervezésében, szakmai workshopok, konferenciák résztvevője, kiállítások kurátora, nemzetközi projektek organizátora.

Kulcsszavak: