DC OktatásDesign Intro – Toboz és struktúra

Design Intro – Toboz és struktúra

Az elsőéves BA hallgatók szakfüggetlen kreatív stúdiuma a Design Intro, ahol egy-egy természeti tárgy (2021-ben: csiga, gomba és toboz) részletes vizsgálatával jutnak közelebb a képi, tárgyi, szerkezeti és érzéki megismeréshez. A 12 héten átívelő, a három szak szempontjainak megfelelő kutatás megmutatja a hétköznapinak tűnő természeti formák mélységeit, a megismerés a résztvevők számára addig talán ismeretlen feltáró erejét. A hallgatók a rákövetkező szemeszterekkel ellentétben szakfüggetlen és véletlenszerűen szervezett csapatokban dolgoztak, irányításukat a szakokból vegyesen szerveződött oktatói csoportok végezték.

A “toboz-csoport” tagjai a vizsgált tárgy szerkezeti összetettségéből adódóan többfajta fókusszal dolgoztak. Volt aki – a csigához hasonló – spirális matematikai rendszereket kereste, más a forma rész-egész rokonságát emelte ki, illetve a narratív megközelítés is helyet kapott a „tobozság” vizsgálatában.

A csoport oktatói Fülöp Krisztina, Juhász Márton és Lepsényi Imre, a résztvevők pedig Békefalvi Borka Bojána, Brassai Katalin Anna, Czibik Bence, Gerencsér János, Hadnagy Flóra, Ludvai Kata, Marton Bálint, Monus Laura, Pőcze Petra Fanni és Varga Luca voltak.