Alapképző- és elméleti stúdió

Alapképző- és elméleti stúdió

Az Alapképző és elméleti stúdió célja képességeket fejleszteni, látásmódot alakítani, szemléletet adni, mélyíteni a gondolkodást az ember alkotta környezetről.

Ma minden ember design környezetben él, de csak kevesen tudatosítják magukban ennek a jelentőségét, kevesen képesek átgondolt szempontok szerint, felelőséggel alakítani azt. Az Alapképző és elméleti stúdióban a térről, tárgyról és képről való szemléletformálást támogatjuk.

Készségeket erősítünk a rajz, fotográfia és formálás terén, fontos ismertetést adunk az emberi környezetről, a terek és tárgyak használatáról, a képi élményről, végül az összefüggések kialakítására törekszünk. A tervezési órákat alapozzuk meg olyan tudással, amely új gondolatoknak nyit teret. Abban segítünk, hogy intenzív párbeszéd alakuljon ki a generációk, a szakterületek és a témák között és ennek eredményeképpen másképpen, más szemmel tudjuk látni a világot.

Dénes Nóra

fotóművész, fotográfus

Gollowitzer Szabina

grafikusművész

Kucsera Tamás Gergely

művészeti szakíró, eszmetörténész, filozófus

Pálfalusi Zsolt

filozófus, művészetelmélet-kutató

Soltra E. Tamás

szobrász- és éremművész

Somogyi Krisztina

vizuáliskörnyezet-kutató, építészetkritikus

Uhl Gabriella

művészettörténész

Wesselényi-Garay Andor

művészetkutató, design- és építészetkritikus