Alapképzések

Alapképzések

A Design Tanszék három alapképzési (BA) szakot indít 2022. szeptemberétől – Építőművészet BA, Formatervezés BA és Tervezőgrafika BA alapképzési szakokra lehet jelentkezni.

A művészeti alapképzési szakok felvételi eljárása két fordulóban – szakmai alkalmassági vizsga és gyakorlati vizsga – lebonyolításával történik. Az első forduló – szakmai alkalmassági vizsga – a bemutatkozó felvételi anyag (portfólió) benyújtása online módon, az értékelése: megfelelt/nem felelt meg. A második fordulón – a gyakorlati vizsgán – a szakmai alkalmassági vizsga fordulóján megfelelt felvételizők vehetnek részt, a gyakorlati vizsga rajzi-, plasztikai-, tervezési- és konstrukciós feladatokból, valamint a jelentkezőkkel történő személyes interjúból áll. Az interjú kivételével valamennyi vizsga anonim.

Mindhárom design szakunk programjának alapja a közös alapozó- és művészetelméleti stúdiumok, ezekre épülnek a szakmai tárgyak. A tér-, a tárgy- és a képalkotás feltétele a vizuális nyelv ismerete és a komplex gondolkodásra való képesség. A rajzi, formálási, fotográfiai és konstrukciós készségek elsajátítása a kezdetektől intenzív a képzésünkben, a manuális képességek fejlesztése az alkotói szemlélet alakítását is jelenti. Művészeti oktatásunk ugyanilyen fontos része a műalkotások, stílusok és filozófiai iskolák megismerése a jelentől kezdve az előzmények, a történeti korok megértéséig. A design a 21. században már nem csak az esztétikus és praktikus alkotások létrehozását jelenti, hanem a kor kihívásait felismerő kreatív, felelős, problémamegoldó tevékenységként értelmezett. A szakmákhoz kötődő speciális tudásokon túl az alkotónak ismerni és érteni kell, hogy miként működnek a társadalmi folyamatok, milyenek a téri-, tárgyi- és képi környezetben megélhető élmények, hogyan megy végbe az emberek közötti kommunikáció. A különböző elméleti és gyakorlati órák támogatják ezen képességek fejlesztését és a vizuális műveltség kialakulását.